Den billigste løsning er, at du selv står for inddrivelsen af dit tilgodehavende. På Inkassoopgaver.dk kan du finde løsningen på din inkassoopgave. Her får du praktisk svar på, hvordan du skridt for skridt selv kan løser dine inkassoopgaver og får inddrevet dit tilgodehavende efter reglerne.

Sådan foretager du gratis inkasso i stedet for at betale andre for fremmedinkasso

Inkassoopgaver er din hjælp til at klare opgaven med at få inddrevet dit tilgodehavende hos en skyldner. Uanset om du eller skyldner er erhvervsdrivende eller privatperson (forbruger), kan du hér finde inspiration til at få inddrevet din gæld efter reglerne. Med egeninkasso, som er gratis inkasso, bruger du kun din egen tid.

En ting er sikkert, hvis du ikke gør noget, så sker der ikke noget. Det vil sige indtil kravet er forældet og pengene er tabt. Vælger du derimod at handle, så stiger sandsynligheden betydeligt for, at du får alle dine penge hjem.

Vil du vide, hvordan du selv gratis inddriver gælden, så er du kommet til rette hjemmeside. Inkassoopgaver sætter dig ind i de forskellige regler for, hvordan du inddriver gælden hos en erhvervsdrivende eller en privat person (forbruger). Skridt for skridt kan du se praktiske eksempler på alt fra første rykkerskrivelser, forslag til en frivillig afdragsordning til sleve stævningsudkastet. Stævninger benyttes, når skylder bestrider, at denne skylder dig det, som forlanges. Desværre kan du derfor i nogle situationer bliver nød til at stævne skyldner. På den måde får du en dom ved retten. Dommen (eksekutionsfundamentet) fastslår, hvor stor skyldners gæld er til dig.

Tilføj dit krav de rigtige inkassogebyrer ved glædsinddrivelse

Det er vigtigt, at du ved opgørelsen af kravet ikke snyder sig selv. Er du erhvervsdrivende, kan du eksempelvis i tilfælde af forsinket betaling pålægge en anden erhvervsdrivende et særligt kompensationsbeløb til dækning af inddrivelsesomkostninger. »Kompensationsgebyret« kan være op til 310 kr, hvilket de fleste opkræver. Ud over kompensationsbeløbet, kan du også opkræve de samme rykkergebyrer på 100 kr., som hos forbrugere. 

På siden »Kravet« lærer du om inkassoopgørelser, og hvilke gebyrer og andre omkostninger, som du må pålægge skyldner i forbindelse med at gælden inddrives. Målet er, at få skyldner til at betale sin gæld med det rigtige juridiske værktøj. Hvilket juridiske værktøj, som du skal bruge, afhænger af skyldners imødekommenhed. Dit mål kan opnås med bløde metoder, som eksempelvis en frivillig afdragsordning. Herudover bør du kende de mere hårde metoder, hvor du få politiet til at hente skyldner om natten. Skyldner politifremstilles herefter i fogedretten. Der er selvfølgelig dit valg, hvor langt du vil går for at nå dit mål og få gælden inddrevet.

Brug videncenteret Inkassoopgaver og lær dig selv egeninkasso

På siden »Kravet« lærer du om inkassoopgørelser, og hvilke gebyrer og andre omkostninger, som du må pålægge skyldner i forbindelse med at gælden inddrives. Målet er, at få skyldner til at betale sin gæld med det rigtige juridiske værktøj. Hvilket juridiske værktøj, som du skal bruge afhænger af skyldners imødekommenhed. derfor skal du kende til, hvordan du opnår dit mål med bløde metoder, som en frivillig afdragsordning. Du skal også kende de mere hårde metoder, hvor du få politiet til at hente skyldner om natten. Skyldner politifremstilles herefter i fogedretten. Der er selvfølgelig dit valg, hvor langt du vil går for at nå dit mål og få gælden inddrevet.

Det belønner sig, at behandle skyldner med respekt ved inkasso og anden gældsinddrivelse

Mange skyldnere vil gerne betale, men de kan ikke. I vores samfund er det skamfuldt, at sætte sig i gæld. Det betyder, at mange skyldnere vender det blinde øje til deres gæld og fortrænger realiteterne. Desværre er dette ofte grunden til, at skyldner ikke ringer til dig finde en løsning, før det er for sent. Når skyldner ikke ser realiteterne i øjnene, må du gøre det for skyldner. Få derfor hurtigt gang i en dialog om gælden med skyldner.

Tænk på, hvordan skyldner har det, når du henvender dig. Dit mål er at få gælden inddrevet. Henvender du dig med forståelse for skyldners økonomiske situation, når du langt. Er du løsningsorienteret ved at tilbyde en afdragsordning eller et andet alternativ, så er du et skridt nærmere dit mål. Irriterer egeninkasso dig, bør du overveje at få en professionel til at inddrive gælden for dig, som alternativ til din egen gratis inkasso.

Forbrugerrådet Tænk har lavet denne YouTube video. Videoen viser mødet i fogedretten, og at man kun spørger ind til skyldners økonomi på en respektfuld måde.

Nogen vælger altid inkasso som princip. Andre foretager en økonomisk beregning, om det kan betale sig at få andre til at inddrive gælden, eller om de selv skal gøre arbejdet. Klik her og se, hvordan du selv kan foretage »egeninkasso« af dit tilgodehavende.

Overvejelser du bør gøre dig, før du påbegynder gældsinddrivelse og egeninkasso mod skyldner

Har du overvejet, om det kan betale sig at inddrive gælden. Selvom du kan blive irriteret over, at skyldner ikke vil betale sin gæld til dig, så bør du se hele situationen ovenfra. Nogle gange må man som kreditor acceptere, at skyldner efter omstændighederne i den nærmeste fremtid ikke kan betale noget som helst. Ved eksempelvis skyldners konkurs, bør du overveje at minimerer dine inkassoomkostninger.

Omkostningerne til inkasso bør afpasses i forhold til dine muligheder for, at du kan få gælden inddrevet hos skyldner. Et gammelt ordsprog hedder: “Du skal ikke skyde gråspurve med kanoner”. Dette passer i særdeleshed på inkasso og inddrivelse. Træf først beslutningen, om du forfølge dit krav ved inkasso, eller om du vil »blackliste« skyldner og aldrig handle med denne mere.

Kan egeninkasso og gældsinddrivelse i det hele tage betale sig?

Vælger du at forfølge dit krav ved inkasso, bør du tilpasse omkostningsniveauet til situationen. Dit tab vokser ved at bruge 10-15.000 kr på at gå i retten og få dom, hvis skyldner intet ejer. Overvej risikoen, så du ikke smider gode penge efter skyldners gæld.

På den anden side handler inkasso også om tage retslige skridt mod skyldner, så du ikke mister dit krav på grund af forældelse og passivitet. Valget er ofte svært. I stedet for en stor udgift til at opnå en dom, kunne du måske have indgået et frivilligt forlig. Så har du et dokument på, at skyldner anerkender gælden. Skyldner kan du måske give henstand, så denne først senere skal afdrage gælden i mindre bidder. Denne løsning er billigere end en dom. Du har med forliget skyldners underskrift på, at gældens opgørelse er anerkendt. Ved at klikke her, kan du se et udkast til en afdragsordning. Inkassoopgaver er et videncenter om inkasso, som forhåbentlig kan inspirerer dig til, hvordan du får din gæld inddrevet hos skyldner. Begynd med at klikke her.

Opgørelse af kravet ved egeninkasso

»Godt begyndt er halvt fuldendt« siger et gammelt ordsprog, og det passer i særdeleshed på inkasso. Alt om inkasso begynder med at du opgør kravet korrekt. Du skal være 100 % sikker på, at skyldners gæld er opgjort korrekt, og samtidig vide hvorfor i henhold til alle regler. Det er føre til årelange retssager er typisk forkerte opgørelser, som herefter bestrides at skyldner. En fodfejl i din opgørelse af kravet på grund af manglende kendskab til reglerne, må ikke ske. Efterfølgende kan dette medfører, at skyldner får medhold  hos domstolene.

Klik her og læs, hvordan du nemt opgør kravet rigtigt med hovedstol, renter og gebyrer vores side om »kravet«.