I begyndelsen tager egeninkasso altid lidt længere tid. Din egen inkassoprocedure for gældsinddrivelse vil blive udviklet sammen med de første par sager. Herefter ved du, hvor lang tid du reelt bruger på egeninkasso. Du kan nu overveje, om det er en god investering, eller om du skal benytte fremmedinkasso. Ved fremmedinkasso betaler du for den signalværdi, der ligger i, at skyldner modtager et betalingspåkrav med et logo fra et advokatfirma eller en professionel inkassator. Nogen gange er det dét, som skal til.

Egeninkasso og fremmedinkasso - hvad er forskellen?

Som bekendt er egeninkasso, når du selv står for inddrivelsen af gælden. Fremmedinkasso er det som sker, når du henvender dig til en advokat eller inkassofirma. Den fremmede advokat eller inkassofirma vil herefter mod betaling forsøge at inddrive gælden for dig. Det er fortsat de samme regler som gælder for inddrivelse af gælden ved egeninkasso som ved fremmedinkasso.

Den største forskel er, at du med egeninkasso har 100 % styr på sagsbehandlingen. Du får ringet og talt med skyldner. Før du sender den første rykker med rykkergebyr afsted til skyldner, har du måske sendt en venlig påmindelse. Du kan drøfte et hurtigt forlig eller en afdragsordning med skyldner, og få sagen løst i mindelighed. På den måde bevarer du en forretningsforbindelse. Efter gælden er betalt, kan du genoptage forretningsrelationen, og sagen er hurtigt glemt, fordi den ikke kom til fremmedinkasso eller i retten.

Egeninkasso er gratis inkasso i modsætning til fremmedinkasso

Fremmedinkasso er ofte mere afstumpet. For at tjene flest penge på dig som klient, gør mange advokater og inkassofirmaer den mindst mulige indsats, som berettiger til deres honorar. Formentlig, vil der kun blive skrevet til skyldner og »forsøgt« ringet uden held. Du skal ikke forvente, at der står en inkassator og banker på skyldners dør, for at drøfte en løsning på den ikke betalte faktura, selvom det er noget, som ofte virker. Du skal derfor kende de firma, som du vælger, og have tillid til, at de gør alt det, som du ville have gjort.

På de følgende sider kan du se hvilke regler, som du skal være opmærksom på. Det er ikke svært selv at inddrive gælden, og foretage inddrivelsen rigtigt. Du skal blot sætte dig ind i reglerne og forstå dem, og det hjælper Inkassoopgaver dig med. Samtidig får du inspiration til opgørelse af kravet og praktiske skabeloner til rykkerskrivelser, stævninger mm., som du selv kan tilpasse efter dit eget behov. Alt sammen er gratis, og giver dig et indblik i, hvordan Inkassoopgaver selv arbejder for sine klienter. Klik her og kom til forsiden, hvor du blandt andet kan læse om de overvejelser, som du bør gøre, før du indleder inkasso mod en skyldner.

Sådan skriver du din første rykker til skyldner ved egeninkasso

Du må gerne tage et rykkergebyr på 100 kr., når du sender en rykker og dermed foretager egeninkasso. Herudover må du også forrente hovedstolen, som skyldner skal betale til dig. Vær opmærksom på, at rentekrav, som er mere end 3 år gamle kan blive forældet, jævnfør forældelsesloven.

Klik her og se praktiske skabeloner, og hvordan du kommer godt i gang med at skrive rykkerskrivelser.

Begynd din egeninkasso med at opgøre kravet

»Godt begyndt er halvt fuldendt« siger et gammelt ordsprog, og det passer i særdeleshed på inkasso. Det der i princippet kan føre en inkassosag i en årelag sag gennem hele retssystemet er, når skyldner bestrider kravet. Du skal derfor ved opgørelsen af kravet være 100 % sikker på, at det er opgjort korrekt, og samtidig vide hvorfor i henhold til alle regler. Det er dumt at gøre en fodfejl, hvor det efterfølgende viser sig, at du har beregnet en rente forkert eller andet, som gør at skyldner får medhold i, at dit krav er beregnet forkert.

Klik her og læs, hvordan du nemt opgør kravet rigtigt med hovedstol, renter og gebyrer vores side om »kravet«.